loader image

Dokumentacja API

Dokumentacja potrzebna w celu integracji innych systemów i aplikacji z systemem CSMART

Logowanie się użytkownika i pobranie tokena

REST API URL:
https://csmart.pl/app/api.php?module=Login

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • email – login użytkownika (wymagane)
 • hash – hasło użytkownika sha1 (wymagane)

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => Array 
   ( 
     [domain] => domena 
     [token] => token użytkownika 
   ) 
)

Pobranie listy klientów

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Accounts&action=List

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

Odpowiedź:

Array
(
   [error] => Informacja o błędzie lub braku
   [data] => lista rekordów z danymi
)

Pobranie listy zadań

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Events&action=List

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => lista rekordów z danymi 
)

Pobranie listy szans sprzedaży

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Opportunities&action=List

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => lista rekordów z danymi 
)

Pobranie listy ofert

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Quotes&action=List

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => lista rekordów z danymi 
)

Pobranie listy zamówień

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=SalesOrders&action=List

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => lista rekordów z danymi 
)

Pobranie listy faktur

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Invoices&action=List

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => lista rekordów z danymi 
)

Pobranie listy produktów

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Products&action=List

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => lista rekordów z danymi 
)

Zapis klienta

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Accounts&action=Save

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
 • id – wymagany w przypadku edycji rekordu
 • name – Nazwa
 • nip – Nip
 • type – Osoba/firma
 • category – Typ klienta
 • source – Źródło pozyskania
 • gr – Grupa
 • client_no – Tagi
 • au – Opiekun
 • email – E-mail
 • www – WWW
 • phone_office – Tel.
 • phone_mobile – Tel. kom.
 • phone_fax – Fax
 • facebook – Facebook
 • twitter – Twitter
 • address – Adres fakturowania
 • city – Miasto fakturowania
 • postal_code – Kod pocztowy fakturowania
 • state – Województwo fakturowania
 • country – Państwo fakturowania
 • shipping_address – Adres wysyłki
 • shipping_city – Miasto wysyłki
 • shipping_postal_code – Kod pocztowy wysyłki
 • shipping_country – Państwo wysyłki
 • bank_account_name – Bank
 • bank_account_number – Nr konta
 • payment_method – Metoda płatności
 • payment_days – Liczba dni płatności
 • description – Opis 1
 • description1 – Opis 2
 • description2 – Opis 3

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => id klienta 
)

Zapis zadania

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Events&action=Save

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
 • id – wymagany w przypadku edycji rekordu
 • name – Temat (wymagany)
 • type – Typ (domyślnie: zadanie)
 • status – Status (nowe/zamknięte, domyślnie: nowe)
 • nip – NIP klienta (klient musi być w bazie)
 • date_start – Data rozpoczęcia (format: 2020-04-17, domyślnie: dzisiaj)
 • time_start – Czas rozpoczęcia (format: 13:50, domyślnie: dzisiaj)
 • date_end – Data zakończenia (format: 2020-04-17, domyślnie 09:00)
 • time_end – Czas zakończenia (format: 13:50, domyślnie: 09:00)
 • allDay – Zadanie całodniowe (0/1, domyślnie 0)
 • description – Opis 1
 • description1 – Opis 2
 • description2 – Opis 3

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => id zadania 
)

Zapis szansy sprzedaży

REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Opportunities&action=Save

Parametry:

 • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
 • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
 • id – wymagany w przypadku edycji rekordu
 • name – Nazwa
 • status – Status
 • account_id – Kontrahent
 • account_name – Klient
 • source – Źródło pozyskania
 • final_date – Data finalizacji
 • total – Prognoza sprzedaży
 • assigned – Widoczne dla
 • process – Proces sprzedaży
 • description – Opis
 • sale_from – Źródło sprzedaży

Odpowiedź:

Array 
( 
   [error] => Informacja o błędzie lub braku 
   [data] => id szansy sprzedaży 
)
OK
Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności.