Dokumenctacja API

Dokumentacja potrzebna w celu integracji innych systemów i aplikacji z systemem CSMART

 1. Omówienie

  • Wymiana informacji będzie się odbywała przy wykorzystaniu HTTPS. Metoda POST będzie służyła aby dokonać zapisu w CSMART, gdzie struktura zawartości komunikatu POST powinna być następująca: nazwa_pola=wartosc&nazwa_pola_2=wartosc.
  • Kodowanie zapytań/odpowiedzi będzie realizowane w systemie: UTF-8.
  • odpowiedzi będą w JSON. Każda odpowiedź będzie zawierała obowiązkowe pole „error”, które będzie puste jeżeli wywołanie było poprawnie wykonane lub opis błędu.
  • przydzieli prywatny token do podpisywania istotnych komunikatów.
  • Adres do wywoływania API po stronie CSMART (dla metod poza logowaniem): https://csmart.pl/app/api.php?module={MODUŁ}&action={AKCJA}
 2. Logowanie się użytkownika i pobranie tokena


  REST API URL:
  https://csmart.pl/app/api.php?module=Login


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • email – login użytkownika (wymagane)
  • hash – hasło użytkownika sha1 (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => Array 
     ( 
       [domain] => domena 
       [token] => token użytkownika 
     ) 
  )
 3. Pobranie listy klientów


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Accounts&action=List


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array
  (
     [error] => Informacja o błędzie lub braku
     [data] => lista rekordów z danymi
  )
 4. Pobranie listy zadań


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Events&action=List


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => lista rekordów z danymi 
  )
 5. Pobranie listy szans sprzedaży


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Opportunities&action=List


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => lista rekordów z danymi 
  )
 6. Pobranie listy ofert


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Quotes&action=List


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => lista rekordów z danymi 
  )
 7. Pobranie listy zamówień


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=SalesOrders&action=List


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => lista rekordów z danymi 
  )
 8. Pobranie listy faktur


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Invoices&action=List


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => lista rekordów z danymi 
  )
 9. Pobranie listy produktów


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Products&action=List


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => lista rekordów z danymi 
  )
 10. Zapis klienta


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Accounts&action=Save


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
  • id – wymagany w przypadku edycji rekordu
  • name – Nazwa
  • nip – Nip
  • type – Osoba/firma
  • category – Typ klienta
  • source – Źródło pozyskania
  • gr – Grupa
  • client_no – Tagi
  • au – Opiekun
  • email – E-mail
  • www – WWW
  • phone_office – Tel.
  • phone_mobile – Tel. kom.
  • phone_fax – Fax
  • facebook – Facebook
  • twitter – Twitter
  • address – Adres fakturowania
  • city – Miasto fakturowania
  • postal_code – Kod pocztowy fakturowania
  • state – Województwo fakturowania
  • country – Państwo fakturowania
  • shipping_address – Adres wysyłki
  • shipping_city – Miasto wysyłki
  • shipping_postal_code – Kod pocztowy wysyłki
  • shipping_country – Państwo wysyłki
  • bank_account_name – Bank
  • bank_account_number – Nr konta
  • payment_method – Metoda płatności
  • payment_days – Liczba dni płatności
  • description – Opis 1
  • description1 – Opis 2
  • description2 – Opis 3


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => id klienta 
  )
 11. Zapis zadania


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Events&action=Save


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
  • id – wymagany w przypadku edycji rekordu
  • name – Temat (wymagany)
  • type – Typ (domyślnie: zadanie)
  • status – Status (nowe/zamknięte, domyślnie: nowe)
  • nip – NIP klienta (klient musi być w bazie)
  • date_start – Data rozpoczęcia (format: 2020-04-17, domyślnie: dzisiaj)
  • time_start – Czas rozpoczęcia (format: 13:50, domyślnie: dzisiaj)
  • date_end – Data zakończenia (format: 2020-04-17, domyślnie 09:00)
  • time_end – Czas zakończenia (format: 13:50, domyślnie: 09:00)
  • allDay – Zadanie całodniowe (0/1, domyślnie 0)
  • description – Opis 1
  • description1 – Opis 2
  • description2 – Opis 3


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => id zadania 
  )
 12. Zapis szansy sprzedaży


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Opportunities&action=Save


  Parametry:

  • domain – domena systemu CSMART (wymagane)
  • token – token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
  • id – wymagany w przypadku edycji rekordu
  • name – Nazwa
  • status – Status
  • account_id – Kontrahent
  • account_name – Klient
  • source – Źródło pozyskania
  • final_date – Data finalizacji
  • total – Prognoza sprzedaży
  • assigned – Widoczne dla
  • process – Proces sprzedaży
  • description – Opis
  • sale_from – Źródło sprzedaży


  Odpowiedź:

  Array 
  ( 
     [error] => Informacja o błędzie lub braku 
     [data] => id szansy sprzedaży 
  )
 • Rozpocznij
  darmowy test

 • Skontaktuj się z
  naszym doradcą

 • Korzystaj z zalet
  pracy w CSMART

Darmowy test