Szanse i proces sprzedaży

Dopasowany proces sprzedaży


Jednym z najważniejszych elementów systemu CRM są szanse sprzedaży. To idealne zobrazowanie wszelkich czynności, które musimy wykonać, aby skutecznie zrealizować konkretną transakcję. Bardzo istotne jest odpowiednie dopasowanie procesu sprzedaży do działalności Twojej firmy. Nasz system pozwoli stworzyć jeden lub wiele wzorów procesów z podziałem na etapy oraz poszczególne kroki do wykonania. Ponadto możesz zadeklarować swoim pracownikom ilość dni na wykonanie poszczególnych elementów procesu.

Podgląd szans w wybranym procesie sprzedaży


Moduł szans sprzedaży pozwala na ich wyświetlanie zarówno w widoku listy, jak i tablicy kanban. Możesz swobodnie przełączać procesy sprzedaży, wg których wyświetlane są szanse oraz szybko modyfikować jej etapy. Zakładka daje możliwość odpowiedniego zweryfikowania obecnych działań całego zespołu sprzedażowego lub konkretnego handlowca. Poukładana struktura daje poczucie uproszczenia samego procesu. Każdą szansę możemy zakwalifikować jako wygraną lub przegraną, co ułatwi nam późniejsze wyciąganie wniosków.

Karta szansy sprzedaży


Karta szansy sprzedaży pozwoli zgromadzić Ci wszelkie informacje niezbędne w procesie sprzedaży. Dodasz tutaj osoby kontaktowe, oddziały firmy oraz zadania związane z tą szansą. Na tablicy opublikujesz najważniejsze ustalenia z klientem, załączysz pliki i dokumenty oraz odnajdziesz korespondencję mailową. Ponadto dodasz na kartę swoje produkty i usługi, a następnie w oparciu o nie, błyskawicznie wygenerujesz w ofertę, zamówienie lub fakturę.

Etapy i kroki w procesie sprzedaży


Na karcie szansy wyświetli Ci się skonfigurowany wcześniej proces sprzedaży. Będziesz mógł przechodzić przez wszystkie zadane kroki w etapach sprzedaży oraz kontrolować procentowe prawdopodobieństwo wygranej. Gdy szansa znajdzie się na ostatnim etapie sprzedaży oraz zdefiniujesz jej wygraną lub przegraną, będziesz mógł także dodać komentarz posprzedażowy. Powody wygranej lub przegranej pozwolą przeanalizować zadany proces sprzedaży i zmodyfikować te elementy, które mogły zadecydować o przegranej.

  • Rozpocznij
    darmowy test

  • Skontaktuj się z
    naszym doradcą

  • Korzystaj z zalet
    pracy w CSMART

Darmowy test