Raporty

Baza raportów


Duża ilość zautomatyzowanych raportów – to coś, czego potrzebuje każdy rozwijający się biznes. Prowadząc w odpowiedni sposób kartoteki, wiążąc szanse sprzedaży z produktami i klientami zyskujesz dostęp do istotnych danych na temat swojej firmy. Skorzystaj z raportów w CSMART dotyczących dodanych i wykonywanych zadań, zgromadzonej bazy klientów, lejka sprzedażowego, wygranych i przegranych szans sprzedaży, źródeł pozyskania klienta, planów sprzedażowych i wielu, wielu innych. W sumie możesz skorzystać z ponad 30 różnego typu analiz, które są przedstawione w formie czytelnych tabel lub wykresów.

Zakres raportów


Wszystkie raporty możesz swobodnie filtrować wg przedziałów czasowych. Możesz wyświetlić wszystkie dane, bieżący tydzień, miesiąc, rok, a także wybrać konkretny zakres dat, z którego mają się wyświetlić rekordy. Ponadto masz dostęp do raportów dotyczących wszystkich Twoich pracowników. Możesz zobaczyć działania grupy pracowników lub poszczególnych osób i analizować ich pracę.

Podsumowanie handlowców


Posiadając uprawnienia managera możesz wyświetlić podsumowanie działań Twoich pracowników, a także przeanalizować pracę każdej osoby w Twoim zespole pod kątem wykonywanych zadań, utworzonych szans sprzedaży, dodanych klientów czy też generowanych dokumentów. Mając dostęp do tych danych możesz wspierać swoich pracowników, aby działali jeszcze efektywniej.

  • Rozpocznij
    darmowy test

  • Skontaktuj się z
    naszym doradcą

  • Korzystaj z zalet
    pracy w CSMART

Darmowy test