Dokumentacja API

Dokumentacja potrzebna w celu integracji innych systemów i aplikacji z systemem CSMART

 1. Omówienie

  • Wymiana informacji będzie się odbywała przy wykorzystaniu HTTPS. Metoda POST będzie służyła aby dokonać zapisu w CSMART, gdzie struktura zawartości komunikatu POST powinna być następująca: nazwa_pola=wartosc&nazwa_pola_2=wartosc.
  • Kodowanie zapytań/odpowiedzi będzie realizowane w systemie: UTF-8.
  • Odpowiedzi będą w JSON. Każda odpowiedź będzie zawierała obowiązkowe pole "error", które będzie puste jeżeli wywołanie było poprawnie wykonane lub opis błędu.
  • przydzieli prywatny token do podpisywania istotnych komunikatów.
  • Adres do wywoływania API po stronie CSMART (dla metod poza logowaniem): https://csmart.pl/app/api.php?module={MODUŁ}&action={AKCJA}
 2. Logowanie sie uzytkownika i pobranie tokena


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Login

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • email - login użytkownika (wymagane)
  • hash - hasło użytkownika sha1 (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => Array
      (
        [domain] => domena
        [token] => token użytkownika
      )
  
  )
  
 3. Pobranie listy klientów


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Accounts&action=List

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => lista rekordów z danymi
  )
  
 4. Pobranie listy zadań


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Events&action=List

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => lista rekordów z danymi
  )
  
 5. Pobranie listy szans sprzedaży


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Opportunities&action=List

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => lista rekordów z danymi
  )
  
 6. Pobranie listy ofert


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Quotes&action=List

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => lista rekordów z danymi
  )
  
 7. Pobranie listy zamówień


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=SalesOrders&action=List

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => lista rekordów z danymi
  )
  
 8. Pobranie listy faktur


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Invoices&action=List

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => lista rekordów z danymi
  )
  
 9. Pobranie listy produktów


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Products&action=List

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => lista rekordów z danymi
  )
  
 10. Zapis klienta


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Accounts&action=Save

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
  • id - wymagany w przypadku edycji rekordu
  • name - Nazwa
  • nip - Nip
  • type - Osoba/firma
  • category - Typ klienta
  • source - Źródło pozyskania
  • gr - Grupa
  • client_no - Tagi
  • au - Opiekun
  • email - E-mail
  • www - WWW
  • phone_office - Tel.
  • phone_mobile - Tel. kom.
  • phone_fax - Fax
  • facebook - Facebook
  • twitter - Twitter
  • address - Adres fakturowania
  • city - Miasto fakturowania
  • postal_code - Kod pocztowy fakturowania
  • state - Województwo fakturowania
  • country - Państwo fakturowania
  • shipping_address - Adres wysyłki
  • shipping_city - Miasto wysyłki
  • shipping_postal_code - Kod pocztowy wysyłki
  • shipping_country - Państwo wysyłki
  • bank_account_name - Bank
  • bank_account_number - Nr konta
  • payment_method - Metoda płatności
  • payment_days - Liczba dni płatności
  • description - Opis 1
  • description1 - Opis 2
  • description2 - Opis 3

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => id klienta
  )
  
 11. Zapis zadania


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Events&action=Save

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
  • id - wymagany w przypadku edycji rekordu
  • name - Temat (wymagany)
  • type - Typ (domyślnie: zadanie)
  • status - Status (nowe/zamknięte, domyślnie: nowe)
  • nip - NIP klienta (klient musi być w bazie)
  • date_start - Data rozpoczęcia (format: 2020-04-04, domyślnie: dzisiaj)
  • time_start - Czas rozpoczęcia (format: 14:20, domyślnie: dzisiaj)
  • date_end - Data zakończenia (format: 2020-04-04, domyślnie 09:00)
  • time_end - Czas zakończenia (format: 14:20, domyślnie: 09:00)
  • allDay - Zadanie całodniowe (0/1, domyślnie 0)
  • description - Opis 1
  • description1 - Opis 2
  • description2 - Opis 3

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => id zadania
  )
  
 12. Zapis szansy sprzedaży


  REST API URL: https://csmart.pl/app/api.php?module=Opportunities&action=Save

  Parametry:
  • domain - domena systemu CSMART (wymagane)
  • token - token użytkownika pobrany podczas logowania (wymagane)
  • id - wymagany w przypadku edycji rekordu
  • name - Nazwa
  • status - Status
  • account_id - Kontrahent
  • account_name - Klient
  • source - Źródło pozyskania
  • final_date - Data finalizacji
  • total - Prognoza sprzedaży
  • assigned - Widoczne dla
  • process - Proces sprzedaży
  • description - Opis
  • sale_from - Źródło sprzedaży

  Odpowiedź:
  Array
  (
    [error] => Informacja o błędzie lub braku
    [data] => id szansy sprzedaży
  )
  
 • Rozpocznij
  Darmowy test

 • Porozmawiaj z
  naszym ekspertem

 • Zacznij prace
  w CSMART